Минимализация обработки почвы при выращивании кукурузы в степях

<--Вернуться назад

452729_shatenka_telo_pole_kukuruza_zelyonaya_trava_1680x1050_(www.GdeFon.ru)Структурні зміни в системах землеробства, необхідність освоєння енергозберігаючих прийомів вирощування сільськогосподарських культур та розширення арсеналу засобів виробництва є основною причиною необхідності формування нового концептуального підходу до основного обробітку грунту.

Складність ситуації доповнюється різноманітністю грунтових умов, попередників, ступеня та типу забур’яненості, розподілу природних вологоресурсів, відсутністю чіткої систематики способів мінімального обробітку. Ці фактори стали причиною розбіжностей в оцінках агротехнічного і економічного значення як окремих заходів такого обробітку, так і знарядь для його здійснення при вирощуванні кукурудзи.

Польові досліди з даної проблеми проводились в 1985—2000 рр. в Дніпропетровській області на Ерастівській дослідній станції, в Дослідному господарстві „Дніпро“ Інституту зернового господарства УААН та на аграрному підприємстві „Первомайське“.

Середньорічна кількість опадів — 520 з яких 286 припадає на вегетаційний період. Сума ефективних температур за травень—вересень сягає1200—1300°С, що створює при розрахунковій випаровуваності 1080 мм практично постійний дефіцит вологи. Грунт дослідних ділянок — чорнозем звичайний малогумусний важко- та середньосуглинковий. Потужність гумусового горизонту — 60 см, вміст гумусу в орному шарі — 4,0—4,5 %.

На еродованих землях сьогодні кукурудзу прийнято вирощувати на фоні одного з видів мінімального обробітку грунту без обертання скиби при збереженні на поверхні грунту рослинних рештків. Позитивний вплив такого обробітку проявляється в більшому, на 11—28 мм, нагромадженні вологи в грунті взимку та зниженні ступеня забур’яненості на 35% при вирощування кукурудзи у ланці сівозміни чорний пар — озима пшениця. При посіві кукурудзи в більш напруженій ланці кукурудза МВС — озима пшениця вологозберігаючий ефект безполицевого обробітку послаблюється, а ступінь забур’яненості посівів зростає, порівняно з оранкою, практично у 2 рази. Результатом підвищення забур’яненості є зниження врожайності зерна на 3,5 ц/га — навіть на фоні проведення системи хімічних та агротехнічних заходів догляду за посівами.

Важливим в ефективності безполицевого обробітку грунту під кукурудзу є оцінка мульчі як фактору, що забезпечує якість посіву, змінює мікробіологічний фон в ризосфері та баланс поживних речовин в грунті. Виявилося, що видалення або спалювання на фоні такого обробітку рослинних рештків сприяє зростанню врожайності зерна кукурудзи на 1,9—3,4ц/га (табл. 1).

Подібна тенденція в реакції рослин кукурудзи на ступінь мульчування поверхні грунту розкрила одну з проблем грунтозахисного землеробства, яка полягає в пошуку технологічних засобів нейтралізації негативного впливу органічних решток.

Таким чином, мова йде про те, що разом з протиерозійними та вологорегулюючими функціями мульча стримує зростання продуктивності кукурудзи — в результаті токсикації сфери проростання насіння культури продуктами розкладу, гниття та інтенсивного підсилення грибкового та бактеріального фону.

Для перевірки стабільності агрофізичного стану грунту при поглибленні принципів мінімалізації провели випробування безполицевого — на 27—30 см і мілкого — на 12—13 см, восени, та поверхневого — на 6—8 см навесні основного обробітку.

 

Таблиця №1
Вплив способу обробітку грунту та мульчі на врожайність кукурудзи
Спосіб обробітку грунту Запаси продуктивної вологи в шарі 0 – 150 см, мм Кількість рослинних рештків, ц/га Забур’яненість посівів, шт./м Врожайність зерна, ц/га
Оранка 200 0 1,9 44,3
Безполицеве спушення 209 17,4 2,0 44,0
Те ж: а) з видаленням рослинних рештків 210 1,9 1,8 45,9
б) зі спалюванням стерні 208 0,5 1,8 47,4

 

Таблиця №2
Динаміка сезонної твердості грунту кукурудзи на фоні нульового обробітку
Варіанти технології Початок польових робіт Після посіву Фаза 6 – 7 листка Фаза цвітіння Збирання врожаю
Стандартна технологія 14,5 19,6 24,2 33,4 39,3
Ділянка без рослинних рештків 14,5 16,6 17,4 23,8 25,1
Ділянка з мульчуванням рослинними рештками 14,6 15,1 16,4 20,7 21,2

Після беззмінного проведення в сівозміні безполицевого глибокого обробітку грунту або оранки одноразове введення мінімальних способів дещо змінювало воднофізичні властивості грунту. Проте діапазон залежності вологозабезпеченості і твердості грунту знаходився в межах логічних оптимумів і не викликав радикальних змін ростової реакції гібриду кукурудзи Дніпровський 310. Лише при тривалому мілкому обробітку на зяб та поверхневому навесні запаси грунтової вологи знижувались на 14—18 мм, а твердість ріллі зростала з 12,2 до 16,7 кг/см.

Можливості чорнозему важкосуглинкового протистояти ущільненню і відновлювати оптимальні агрофізичні властивості послаблювалися особливо сильно у випадку, коли нульовий з осені обробіток грунту під кукурудзу проводився беззмінно протягом 3 років. Втрата 16 мм вологи при такому обробітку, в порівнянні з оранкою, веде до збільшення твердості 0—30 см шару грунту на 6,2 кг/см та зростання рівня забур’яненості в 2 рази. Це стало основними причинами зниження продуктивності кукурудзи на 9,0 ц/га.

Для перевірки особливостей динаміки твердості грунту на нульовому обробітку протягом вегетаційного періоду було визначено цей агрофізичний показник на посівах культури, де, по-перше,застосовувались всі рекомендовані агроприйоми вирощування кукурудзи, по-друге, з метою запобігання ущільненню чорнозему всі операції здійснювались вручну, по-третє, було виключено вплив кукурудзи — за рахунок дослідження варіанту без рослинних рештків на поверхні грунту.

На фоні нульового обробітку грунту та технології механізованої сівби і хімічного догляду за посівами відхилення показників твердості чорнозему від оптимального рівня посилювалося і вже після сівби становило 19,6 кг/см (табл. 2), і практично вся вегетація кукурудзи проходила в умовах надмірного ущільнення орного шару (33,4—39,3 кг/см).

В той же час твердість грунту на ділянках як з мульчуванням поверхні грунту, так і без рослинних залишків попередника не перевищувала21,2—25,1 кг/см навіть в строки, коли загроза надмірного ущільнення грунту була найбільш вірогідною.

Факторіальна оцінка впливу окремих технологічних блоків вирощування кукурудзи на будову грунту і його твердість при нульовому обробітку безпомилково вказує на те, що переущільнення чорнозему відбувається в основному за рахунок більшого висушення необробленого грунту і тиску, який створюють технологічно агрегати на грунт при виконанні польових робіт. Тому термінологічне поняття інтенсивності та мінімалізації обробітку грунту повинно включати не тільки глибину і частоту виконання операцій, пов’язаних з розпушенням грунту, а й всі ті процеси, які викликають необхідність проходу сільськогосподарської техніки на вирощування кукурудзи.

Для чорноземів степової зони при впровадженні нульового обробітку пріоритетним залишається подальше покращення воднофізичних властивостей грунту, створення сприятливих грунтових передумов для сівби культур та для ефективного застосування хімічних засобів боротьби з бур’янами, а також збільшення комбінаторної операційності агрегатів, яка дозволяє суттєво скоротити проміжні агроприйоми вирощування сільськогосподарських культур.

Таким вимогам найбільш повно відповідає посівний комплекс „Amazone“, базою якого є роторний культиватор, що забезпечує сівбу і суцільне поверхневе (на 6—8 см) спушення необробленого з осені грунту. Такий агрегат за один прохід виконує рихлення грунту, перемішування його з подрібненими рослинними рештками, ущільнення посівного шару гумовими котками і сівбу кукурудзи. Технологія вирощування кукурудзи на його базі поступається традиційній лише за вологозабезпеченістю та ступенем засміченості, але створює сприятливі умови для застосування гербіцидів і виконання наступних агротехнічних заходів. Рівень врожайності зерна знижується, порівняно з оранкою, лише на 0,8—1,9 ц/га.

Прямий посів в необроблений грунт сівалкою „Kinze“ поступався стандартній технології на основі оранки і сівбі комплексом „Amazone“ в збереженні вологи, характеризувався більшою щільністю на 7,7кг/см погіршував фітосанітарний стан (в результаті збільшення ступеня засміченості до 149 шт./м що разом з рослинними рештками створювало складні проблеми захисту посівів від бур’янів). Погіршення умов вирощування кукурудзи стало основною причиною зниження зернової продуктивності культури, порівняно з оранкою, на 8,3 ц/га.

Количество просмотров – 663

 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Facebook
 • Одноклассники
 • Blogger
 • Add to favorites
 • email
 • В закладки Google
 • Google Buzz
 • LiveJournal
 • PDF
 • RSS
 • Twitter
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Мой Мир
 • Яндекс.Закладки

Так же, смотрят:

Влияние содержания клетчатки в рационах на использование энергии
Сроки уборки трав, время заготовки сена, сенокос
Берберийская порода
Кормление рано отнятых поросят
ВЫРАЩИВАНИЕ СВИНЕЙ
Отбор по потреблению кормов и кормоотдаче
Кормление свиней
Бретонская порода
Причина и пофилактика малоплодия и бесплодия
Значение сена в рационе животных
Спаривание кроликов
Методы повышения молочной продуктивности коров
СОРТА И ВЫРАЩИВАНИЕ КУКУРУЗЫ
Кормление поросят до 45 дней
Выгодно ли разведение свиней?
Технологии содержания овец и коз
Корма, питательность, компоненты
Причины гибели поросят-сосунов
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА СТАДА СВИНЕЙ МЕТОДОМ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ
Современные средства диагностики и вакцинации свиней
Благополучие молодняка свиней
Свинарник своими руками
Биологические особенности свиней
10 заповедей всадника при одолении препятствий
Американская рысистая порода
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ
Бельгийская рабочая порода (брабансон)

Оставить комментарий

Войти с помощью: Интернет-магазин для животноводов!

Осушители для подстилки в животноводческих помещениях. Престартеры для поросят. Кормовые добавки для свиней. Оборудование для свинокомплексов. Станки для супоросных свиноматок. Станки для свиноматок на опоросе. Кормушки. Бетонно-щелевой пол. Бетонные балки. и многое другое!

Бетонно-щелевой пол 1000*500*100

      Высоко-качественный бетонно-щелевой пол, с ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ от завода-производителя!!! Производство: Украина. Размер: 1000 мм * 500 мм * 100 мм Вес: 63 кг. Диаметр... 

Бетонная балка 1800 мм

      Производство: Украина. Длина: 1800 мм Вес: 97 кг. Количество просмотров – 301 Так же, смотрят:Уборка кукурузыХарактеристика товарных... 

Кормушка для зоны доращивания, двухсторонняя, 1,20 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 1,20 м. Высота: 700 мм. Объем: 252 л. Количество просмотров... 

Индивидуальная кормушка для свиноматки оцинкованная

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Индивидуальная кормушка для свиноматки оцинкованная. Объем: 24 л. Количество... 

Короткий станок

    Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Индивидуальный короткий станок с  кормушкой из нержавеющей... 

Ограждение между тыльной стороной и стеной, 1,40 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

ПВХ перегородка, штыковый затвор, 1,20 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Перегородка ПВХ/Оцинк., штыковый затвор. В стоимость входит: – 1... 

ПВХ перегородка, автоматическое закрытие, 2,60 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, автоматическое закрытие. В стоимость входит: –... 

ПВХ перегородка, закрытие “щеколда”, 2,20 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, закрытие “щеколда”. В стоимость входит: –... 

Ограждение прохода (3 трубы), 1,25 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение прохода – рама из трех труб, панель из полимера. Расстояние... 

Ограждение на откорме между стеной и передней плитой, 2 м, выс. 0,60 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение на откорме между стеной и передней плитой, межосевое... 

Ограждение открывающееся для хрячника, выс. 1,20, длина 3,00 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение для хрячника открывающееся. Высота: рама – 1,07 м, 13... 

Сосковая поилка для свиноматки ×2 1980550

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки. Корпус из латуни. Ниппель из нержавеющей... 

Станция взвешивания и сортировки поросят на откорме TRISTAR

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Станция взвешивания и сортировки поросят на откорме TRISTAR Станция... 

Бетонно-щелевой пол 1500*500*100

      Высоко-качественный бетонно-щелевой пол, с ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ от завода-производителя!!! Производство: Украина. Размер: 1500 мм * 500 мм * 100 мм Вес: 95 кг. Диаметр... 

Бетонная балка 1900 мм

      Производство: Украина. Длина: 1900 мм Вес: 103 кг. Количество просмотров – 214 Так же, смотрят:Домашнее свиноводствоВыгодно ли разведение... 

Кормушка для зоны доращивания, двухсторонняя, 1,40 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 1,40 м. Высота: 700 мм. Объем: 294 л. Количество просмотров... 

Индивидуальная кормушка для свиноматки из нерж стали

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Индивидуальная кормушка для свиноматки из нержавеющей стали. Объем:... 

Короткий станок, настенный бортик

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Индивидуальное короткое стойло, используется для групповой... 

Ограждение между тыльной стороной и стеной, 1,60 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

ПВХ перегородка, штыковый затвор, 1,40 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Перегородка ПВХ/Оцинк., штыковый затвор. В стоимость входит: – 1... 

ПВХ перегородка, швейцарское закрытие, 1 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, швейцарское закрытие. В стоимость входит: –... 

ПВХ перегородка, закрытие “щеколда”, 2,40 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, закрытие “щеколда”. В стоимость входит: –... 

Ограждение прохода (3 трубы), 1,50 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение прохода – рама из трех труб, панель из полимера. Расстояние... 

Ограждение на откорме между стеной и передней плитой, 2,25 м, выс. 0,60 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение на откорме между стеной и передней плитой, межосевое... 

Поилка MONOFLO для поросят в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка MONOFLO для поросят в клетке опороса. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Сосковая поилка для свиноматки из нержавеющей стали 1/4

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки из нержавеющей стали 1/4. Корпус и... 

Блок антивозврата для станции Тристар | TRISTAR

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Модуль антивозврата из нержавеющей стали оснащен вертикальными... 

Бетонно-щелевой пол 1800*500*100

      Высоко-качественный бетонно-щелевой пол, с ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ от завода-производителя!!! Производство: Украина. Размер: 1800 мм * 500 мм * 100 мм Вес: 100 кг. Диаметр... 

Бетонная балка 2000 мм

      Производство: Украина. Длина: 2000 мм Вес: 108 кг. Количество просмотров – 258 Так же, смотрят:Разнообразие кормовО кормлении свинейПроблемы... 

Кормушка для зоны доращивания, двухсторонняя, 1,60 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 1,60 м. Высота: 700 мм. Объем: 336 л. Количество просмотров... 

Кормушка из нержавеющей стали для свиноматки в клетке опороса.

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка из нержавеющей стали для свиноматки в клетке опороса. Количество... 

Ограждение в проходе между двумя тыльными частями станков, 1 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

Ограждение между тыльной стороной и стеной, 1,80 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

ПВХ перегородка, штыковый затвор, 1,60 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Перегородка ПВХ/Оцинк., штыковый затвор. В стоимость входит: – 1... 

ПВХ перегородка, швейцарское закрытие, 1,20 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, швейцарское закрытие. В стоимость входит: –... 

ПВХ перегородка, закрытие “щеколда”, 2,60 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, закрытие “щеколда”. В стоимость входит: –... 

Ограждение прохода (3 трубы), 1,75 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение прохода – рама из трех труб, панель из полимера. Расстояние... 

Ограждение на откорме между стеной и передней плитой, 2,50 м, выс. 0,60 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение на откорме между стеной и передней плитой, межосевое... 

Поилка для поросят в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка для поросят в клетке опороса. Чаша эмалированная, фитинги... 

Сосковая поилка для свиноматки 15X21 18-28

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки 15X21 18-28. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Бетонно-щелевой пол 2000*500*100

      Высоко-качественный бетонно-щелевой пол, с ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ от завода-производителя!!! Производство: Украина. Размер: 2000 мм * 500 мм * 100 мм Вес: 128 кг. Диаметр... 

Бетонная балка 2100 мм

      Производство: Украина. Длина: 2100 мм Вес: 113 кг. Количество просмотров – 263 Так же, смотрят:Случка коровТехника для уборки сена, оборудование... 

Кормушка для зоны откорма, односторонняя, 0,90 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 0,90 м. Высота: 1 000 мм. Объем: 180 л. Количество просмотров... 

Кормушка пластиковая для свиноматки в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка пластиковая для свиноматки в клетке опороса. Количество... 

Ограждение в проходе между двумя тыльными частями станков, 1,20 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

Ограждение между тыльной стороной и стеной, 2 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

ПВХ перегородка, штыковый затвор, 1,80 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Перегородка ПВХ/Оцинк., штыковый затвор. В стоимость входит: – 1... 

ПВХ перегородка, швейцарское закрытие, 1,40 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, швейцарское закрытие. В стоимость входит: –... 

Дверца для прохода хряков, 0,50 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Дверца для прохода хряков в корпусах осеменения для определения...