Минимализация обработки почвы при выращивании кукурузы в степях

<--Вернуться назад

452729_shatenka_telo_pole_kukuruza_zelyonaya_trava_1680x1050_(www.GdeFon.ru)Структурні зміни в системах землеробства, необхідність освоєння енергозберігаючих прийомів вирощування сільськогосподарських культур та розширення арсеналу засобів виробництва є основною причиною необхідності формування нового концептуального підходу до основного обробітку грунту.

Складність ситуації доповнюється різноманітністю грунтових умов, попередників, ступеня та типу забур’яненості, розподілу природних вологоресурсів, відсутністю чіткої систематики способів мінімального обробітку. Ці фактори стали причиною розбіжностей в оцінках агротехнічного і економічного значення як окремих заходів такого обробітку, так і знарядь для його здійснення при вирощуванні кукурудзи.

Польові досліди з даної проблеми проводились в 1985—2000 рр. в Дніпропетровській області на Ерастівській дослідній станції, в Дослідному господарстві „Дніпро“ Інституту зернового господарства УААН та на аграрному підприємстві „Первомайське“.

Середньорічна кількість опадів — 520 з яких 286 припадає на вегетаційний період. Сума ефективних температур за травень—вересень сягає1200—1300°С, що створює при розрахунковій випаровуваності 1080 мм практично постійний дефіцит вологи. Грунт дослідних ділянок — чорнозем звичайний малогумусний важко- та середньосуглинковий. Потужність гумусового горизонту — 60 см, вміст гумусу в орному шарі — 4,0—4,5 %.

На еродованих землях сьогодні кукурудзу прийнято вирощувати на фоні одного з видів мінімального обробітку грунту без обертання скиби при збереженні на поверхні грунту рослинних рештків. Позитивний вплив такого обробітку проявляється в більшому, на 11—28 мм, нагромадженні вологи в грунті взимку та зниженні ступеня забур’яненості на 35% при вирощування кукурудзи у ланці сівозміни чорний пар — озима пшениця. При посіві кукурудзи в більш напруженій ланці кукурудза МВС — озима пшениця вологозберігаючий ефект безполицевого обробітку послаблюється, а ступінь забур’яненості посівів зростає, порівняно з оранкою, практично у 2 рази. Результатом підвищення забур’яненості є зниження врожайності зерна на 3,5 ц/га — навіть на фоні проведення системи хімічних та агротехнічних заходів догляду за посівами.

Важливим в ефективності безполицевого обробітку грунту під кукурудзу є оцінка мульчі як фактору, що забезпечує якість посіву, змінює мікробіологічний фон в ризосфері та баланс поживних речовин в грунті. Виявилося, що видалення або спалювання на фоні такого обробітку рослинних рештків сприяє зростанню врожайності зерна кукурудзи на 1,9—3,4ц/га (табл. 1).

Подібна тенденція в реакції рослин кукурудзи на ступінь мульчування поверхні грунту розкрила одну з проблем грунтозахисного землеробства, яка полягає в пошуку технологічних засобів нейтралізації негативного впливу органічних решток.

Таким чином, мова йде про те, що разом з протиерозійними та вологорегулюючими функціями мульча стримує зростання продуктивності кукурудзи — в результаті токсикації сфери проростання насіння культури продуктами розкладу, гниття та інтенсивного підсилення грибкового та бактеріального фону.

Для перевірки стабільності агрофізичного стану грунту при поглибленні принципів мінімалізації провели випробування безполицевого — на 27—30 см і мілкого — на 12—13 см, восени, та поверхневого — на 6—8 см навесні основного обробітку.

 

Таблиця №1
Вплив способу обробітку грунту та мульчі на врожайність кукурудзи
Спосіб обробітку грунту Запаси продуктивної вологи в шарі 0 – 150 см, мм Кількість рослинних рештків, ц/га Забур’яненість посівів, шт./м Врожайність зерна, ц/га
Оранка 200 0 1,9 44,3
Безполицеве спушення 209 17,4 2,0 44,0
Те ж: а) з видаленням рослинних рештків 210 1,9 1,8 45,9
б) зі спалюванням стерні 208 0,5 1,8 47,4

 

Таблиця №2
Динаміка сезонної твердості грунту кукурудзи на фоні нульового обробітку
Варіанти технології Початок польових робіт Після посіву Фаза 6 – 7 листка Фаза цвітіння Збирання врожаю
Стандартна технологія 14,5 19,6 24,2 33,4 39,3
Ділянка без рослинних рештків 14,5 16,6 17,4 23,8 25,1
Ділянка з мульчуванням рослинними рештками 14,6 15,1 16,4 20,7 21,2

Після беззмінного проведення в сівозміні безполицевого глибокого обробітку грунту або оранки одноразове введення мінімальних способів дещо змінювало воднофізичні властивості грунту. Проте діапазон залежності вологозабезпеченості і твердості грунту знаходився в межах логічних оптимумів і не викликав радикальних змін ростової реакції гібриду кукурудзи Дніпровський 310. Лише при тривалому мілкому обробітку на зяб та поверхневому навесні запаси грунтової вологи знижувались на 14—18 мм, а твердість ріллі зростала з 12,2 до 16,7 кг/см.

Можливості чорнозему важкосуглинкового протистояти ущільненню і відновлювати оптимальні агрофізичні властивості послаблювалися особливо сильно у випадку, коли нульовий з осені обробіток грунту під кукурудзу проводився беззмінно протягом 3 років. Втрата 16 мм вологи при такому обробітку, в порівнянні з оранкою, веде до збільшення твердості 0—30 см шару грунту на 6,2 кг/см та зростання рівня забур’яненості в 2 рази. Це стало основними причинами зниження продуктивності кукурудзи на 9,0 ц/га.

Для перевірки особливостей динаміки твердості грунту на нульовому обробітку протягом вегетаційного періоду було визначено цей агрофізичний показник на посівах культури, де, по-перше,застосовувались всі рекомендовані агроприйоми вирощування кукурудзи, по-друге, з метою запобігання ущільненню чорнозему всі операції здійснювались вручну, по-третє, було виключено вплив кукурудзи — за рахунок дослідження варіанту без рослинних рештків на поверхні грунту.

На фоні нульового обробітку грунту та технології механізованої сівби і хімічного догляду за посівами відхилення показників твердості чорнозему від оптимального рівня посилювалося і вже після сівби становило 19,6 кг/см (табл. 2), і практично вся вегетація кукурудзи проходила в умовах надмірного ущільнення орного шару (33,4—39,3 кг/см).

В той же час твердість грунту на ділянках як з мульчуванням поверхні грунту, так і без рослинних залишків попередника не перевищувала21,2—25,1 кг/см навіть в строки, коли загроза надмірного ущільнення грунту була найбільш вірогідною.

Факторіальна оцінка впливу окремих технологічних блоків вирощування кукурудзи на будову грунту і його твердість при нульовому обробітку безпомилково вказує на те, що переущільнення чорнозему відбувається в основному за рахунок більшого висушення необробленого грунту і тиску, який створюють технологічно агрегати на грунт при виконанні польових робіт. Тому термінологічне поняття інтенсивності та мінімалізації обробітку грунту повинно включати не тільки глибину і частоту виконання операцій, пов’язаних з розпушенням грунту, а й всі ті процеси, які викликають необхідність проходу сільськогосподарської техніки на вирощування кукурудзи.

Для чорноземів степової зони при впровадженні нульового обробітку пріоритетним залишається подальше покращення воднофізичних властивостей грунту, створення сприятливих грунтових передумов для сівби культур та для ефективного застосування хімічних засобів боротьби з бур’янами, а також збільшення комбінаторної операційності агрегатів, яка дозволяє суттєво скоротити проміжні агроприйоми вирощування сільськогосподарських культур.

Таким вимогам найбільш повно відповідає посівний комплекс „Amazone“, базою якого є роторний культиватор, що забезпечує сівбу і суцільне поверхневе (на 6—8 см) спушення необробленого з осені грунту. Такий агрегат за один прохід виконує рихлення грунту, перемішування його з подрібненими рослинними рештками, ущільнення посівного шару гумовими котками і сівбу кукурудзи. Технологія вирощування кукурудзи на його базі поступається традиційній лише за вологозабезпеченістю та ступенем засміченості, але створює сприятливі умови для застосування гербіцидів і виконання наступних агротехнічних заходів. Рівень врожайності зерна знижується, порівняно з оранкою, лише на 0,8—1,9 ц/га.

Прямий посів в необроблений грунт сівалкою „Kinze“ поступався стандартній технології на основі оранки і сівбі комплексом „Amazone“ в збереженні вологи, характеризувався більшою щільністю на 7,7кг/см погіршував фітосанітарний стан (в результаті збільшення ступеня засміченості до 149 шт./м що разом з рослинними рештками створювало складні проблеми захисту посівів від бур’янів). Погіршення умов вирощування кукурудзи стало основною причиною зниження зернової продуктивності культури, порівняно з оранкою, на 8,3 ц/га.

Количество просмотров – 663

 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Facebook
 • Одноклассники
 • Blogger
 • Add to favorites
 • email
 • В закладки Google
 • Google Buzz
 • LiveJournal
 • PDF
 • RSS
 • Twitter
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Мой Мир
 • Яндекс.Закладки

Так же, смотрят:

Фермы по выращиванию и откорму свиней
Физические свойства и физиолого-биохимические особенности кукурузы
Потребности свиней по современным данным
Разведение кроликов в домашних условиях
Азербайджанская порода
Мясо-сальные породы овец
Предупреждение заболеваний кроликов
Механизированная борьба с сорняками в защитных зонах
Племенная работа в молочном козоводстве
Повышение урожайности зерна кукурузы
Первые упражнения под всадником
Кормление и поение лошадей
Правила запряжки и седловки лошадей
10 заповедей всадника при одолении препятствий
Чем кормить свиней и как правильно составить рацион?
Голштинская порода
Современные требования к рынку производства мяса
Незаразные болезни лошадей
Применение Гамавита в коневодстве и конном спорте
Чем лучше кормить коров
Финноз, метастронгилез, трихинеллез, фасциолез, трицефалез болезну у свиней, поросят.
Биологические особенности свиней
Уход за копытами лошадей
Заготовительный стандарт на козью шерсть
Козоводство - полезно и доходно
Первая помощь лошади при термическом ожоге
Кукуруза, выращивание и уход.

Оставить комментарий

Войти с помощью: Интернет-магазин для животноводов!

Осушители для подстилки в животноводческих помещениях. Престартеры для поросят. Кормовые добавки для свиней. Оборудование для свинокомплексов. Станки для супоросных свиноматок. Станки для свиноматок на опоросе. Кормушки. Бетонно-щелевой пол. Бетонные балки. и многое другое!

Кормовая добавка для улучшения репродуктивных качеств свиней Vitonic CH | Витоник

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Упаковка: ведро. Вес: 5 кг Цели добавки: Помогает лучше подготовить... 

Бетонная балка 1000 мм

      Производство: Украина. Длина: 1000 мм Вес: 54 кг. Количество просмотров – 384 Так же, смотрят:Лучший способ борьбы с простудными заболеваниями... 

Бетонная балка 3000 мм

      Производство: Украина. Длина: 3000 мм Вес: 170 кг. Количество просмотров – 220 Так же, смотрят:Экстерьер и учение об оценке лошадиВарианты... 

Кормушка для зоны откорма, двухсторонняя, 1,50 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 1,50 м. Высота: 1 000 мм. Объем: 600 л. Количество просмотров... 

Кормушка для зоны доращивания односторонняя, 1,80 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 1,80 м. Высота: 730 мм. Объем: 197 л. Количество просмотров –... 

Ограждение в проходе между двумя передними частями станков, 0,50 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

Ограждение между передней стороной и стеной, 0,90 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

ПВХ перегородка, автоматическое закрытие, 1 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, автоматическое закрытие. В стоимость входит: –... 

ПВХ перегородка, швейцарское закрытие, 2,40 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, швейцарское закрытие. В стоимость входит: –... 

Ограждение прохода, 1 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение прохода – рама из четырех труб, панель из полимера. Расстояние... 

Ограждение на откорме между двумя передними плитами, 2,50 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение на откорме между двумя передними плитами, межосевое... 

Ограждение на откорме между стеной и передней плитой, 2,75 м, выс. 1,00 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение на откорме между стеной и передней плитой, межосевое... 

Поилка В10 для поросят на доращивании

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка B10 для поросят на доращивании. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Сосковая поилка для свиноматки 1/2

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки 1/2. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Кормовая добавка для уменьшения бронхиальных инфекций Sannair | Сан’Эйр

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Упаковка: канистра. Вес: 20 л. Цели добавки: Предупреждает и борется... 

Бетонная балка 1100 мм

      Производство: Украина. Длина: 1100 мм Вес: 59 кг. Количество просмотров – 237 Так же, смотрят:Технология промышленного свиноводстваБашкирская... 

Кормушка для зоны доращивания, односторонняя, 0,80 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 0,80 м. Высота: 730 мм. Объем: 87 л. Количество секций: 4. Количество... 

Кормушка для зоны откорма, двухсторонняя, 1,80 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 1,80 м. Высота: 1 000 мм. Объем: 720 л. Количество просмотров... 

Кормушка круглая для поросят на доращивании

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Высота: 1040 мм. Диаметр: 534 мм. Объем: 70 л. Количество секций: 8. Количество... 

Ограждение в проходе между двумя передними частями станков, 0,60 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

Ограждение между передней стороной и стеной, 1 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

ПВХ перегородка, автоматическое закрытие, 1,20 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, автоматическое закрытие. В стоимость входит: –... 

ПВХ перегородка, швейцарское закрытие, 2,60 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, швейцарское закрытие. В стоимость входит: –... 

Ограждение прохода, 1,25 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение прохода – рама из четырех труб, панель из полимера. Расстояние... 

Ограждение на откорме между двумя передними плитами, 2,75 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение на откорме между двумя передними плитами, межосевое... 

Ограждение на откорме между стеной и передней плитой, 3 м, выс. 1,00 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение на откорме между стеной и передней плитой, межосевое... 

Поилка SV95S для поросят на откорме

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка SV95S для поросят на откорме. Чаша эмалированная и фитинги... 

Сосковая поилка для свиноматки ENG 1/2

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки ENG 1/2. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Кормовая добавка для новорожденных поросят Fenergic Pro | Фенерджик Про

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Упаковка: 5 тюбиков по 80 мл.  Цели добавки: Предотвращает гипогликемию... 

Бетонная балка 1200 мм

      Производство: Украина. Длина: 1200 мм Вес: 65 кг. Количество просмотров – 252 Так же, смотрят:Мировой рынок по производству свининыКлинический... 

Кормушка для зоны откорма, двухсторонняя, 0,90 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 0,90 м. Высота: 1 000 мм. Объем: 360 л. Количество просмотров... 

Кормушка для поросят TIGSA

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка для клетки опороса круглая с делением.Фиксация на пол. Диаметр:... 

Кормушка для зоны откорма, односторонняя, 0,30 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 0.30 м. Высота: 1 000 мм. Количество просмотров – 294 Так... 

Ограждение в проходе между двумя передними частями станков, 0,70 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

Станок опороса на самонесущей раме с перекидной кормушкой, 1,70 м × 2,50 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Станок опороса на самонесущей раме оцинкованной, рама из нержавеющей... 

ПВХ перегородка, автоматическое закрытие, 1,40 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, автоматическое закрытие. В стоимость входит: –... 

ПВХ перегородка, закрытие “щеколда”, 1 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, закрытие “щеколда”. В стоимость входит: –... 

Ограждение прохода, 1,50 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение прохода – рама из четырех труб, панель из полимера. Расстояние... 

Ограждение на откорме между двумя передними плитами, 3 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение на откорме между двумя передними плитами, межосевое... 

Ограждение открывающееся для хрячника, выс. 1,20, длина 1 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение для хрячника открывающееся. Высота: рама – 1,07 м, 13... 

Поилка MONOFLO для поросят на откорме

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка MONOFLO для поросят на откорме. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Сосковая поилка для свиноматки 45 мм 1/2

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки 45 мм 1/2. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Кормовая добавка для стабилизации кишечной микрофлоры Farmaflore | Фармафлор

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Упаковка: мешок. Вес: 25 кг Цели добавки: Уменьшает проблемы... 

Бетонная балка 1300 мм

      Производство: Украина. Длина: 1300 мм Вес: 70 кг. Количество просмотров – 244 Так же, смотрят:Болезни свинейОтъем поросятКормление и... 

Кормушка для зоны доращивания, односторонняя, 1,00 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 1,00 м. Высота: 730 мм. Объем: 109 л. Количество просмотров... 

Кормушка для поросят полиэтиленовая

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка полиэтиленовая для клетки опороса с креплением. Фиксируется... 

Станок для супоросных свиноматок, GESTALIBRE 1 | Жесталибр 1 Дверь-корзина

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Станок с задней дверцей / корзиной 30 см. Закрытие сзади. Портик... 

Ограждение в проходе между двумя передними частями станков, 0,80 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

Станок опороса на самонесущей раме с перекидной кормушкой, 1,80 м × 2,50 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Станок опороса на самонесущей раме оцинкованной, рама из нержавеющей... 

ПВХ перегородка, автоматическое закрытие, 1,60 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, автоматическое закрытие. В стоимость входит: –...